Het obstakel dat huiswerk heet.

Als ouder wil je graag helpen met het schoolwerk. Wat kan wel doen en wat niet? Maar vooral wat helpt ze. Hoeveel verantwoordelijkheid durf jij je kind te geven als het om schoolwerk gaat? In deze workshop vertel ik hoe je jouw kind kan ondersteunen met zijn schoolwerk.

In de workshop komt aanbod:

  • Motivatie (intrinsiek en extrinsiek)
  • Mindset (statische en groei)
  • Doelen
  • Ritme, routine en planning
  • Waar kun je als ouder invloed op uitoefenen?
  • Leervoorkeuren toepassen op het huiswerk
  • Samenvatten, een vak apart.

Voor wie:

Ouders van leerlingen in het voorgezet onderwijs

Kosten:

  • 2 uur voor € 27,50  inclusief hand-out
  • maximaal 10 deelnemers per workshop